Branný den

Divadlo Radost

Naši kamarádi z Palkovic přijeli za námi do Mikulčic

Školní výlet

Ponožkový den

Anglický týden

Pernštejni

Neztratit víru v člověka

Titanic

Okresní kolo Matematické olympiády

Školní kolo recitační soutěže

 


Dopisujeme si 

V rámci komunikační a slohové výuky českého jazyka jsme navázali písemný kontakt s 5. třídou ze Základní školy v Palkovicích. Četnost obdržených dopisů je cca 1x za měsíc, součástí je také psaní konceptu (nanečisto). Od těchto dětí jsme obdrželi před Vánocemi video pohlednici s přáním do nového roku, ze které jsme měli velkou radost. Také my si chystáme na oplátku krátké videovystoupení. Paní učitelka domluvila v rámci školního výletu setkání, které by mělo proběhnout pravděpodobně během dubna, a to i přespáním! Těšíme se.                          

Jsem moc ráda, že máme takovou možnost poznat nové přátelé a zároveň sdělovat své pocity a zážitky jiné osobě. Všichni z druhé školy jsou moc hodní, takže to není nic těžkého. Ale přála bych si, abychom toho stíhali víc…Zatím jsme od září stihli jen 2 dopisy.    Kristýna Vlčková

Jsem ráda, že si píšeme s jinou školou.  Docela mě baví si takhle  dopisovat. Já si píšu s Terkou, ona je docela sympatická. V dubnu pojede naše třída k nim do Palkovic a přespíme tam. Už se všichni těšíme, až se potkáme. Nejlepší je na tom, že máme nové kamarády.      Daniela Vričanová


Sněhuláčci

Dnes jsme vyráběli sněhuláky a všem se to velice líbilo. Všichni spolupracovali a pomáhali si navzájem. Pár lidem třeba se rozsypala rýže. Vše jinak probíhalo v pořádku a sněhuláci jsou velice pěkní. Veronika Bačíková

 Moc se mi to líbilo. Ze začátku jsem váhala, jelikož se mi rozsypala rýže a nešlo mi našít knoflíky na ponožku. Pak jsem v tom ale našla systém a začalo mě to moc bavit…     Kristýna Vlčková

Tady toto vyrábění sněhuláka se mi zalíbilo už když jsem byla menší. Když jsem se dozvěděla, že to budeme vyrábět, hned se mi zlepšila nálada. Někteří kluci to nechtěli šít, ale pak je to začalo bavit.  Tento sněhulák je dobrý výrobek pro děti i dospělé.    Dominika Snovická


Vánoce

Opět před Vánocemi zavítal Ježíšek i k nám do třídy. Rozdali jsme si dárky, ochutnali spoustu cukroví, které nám maminky poslaly (a za které moc děkujeme). Příjemným zpestřením byla video pohlednice s naší přátelskou třídou, kde nám popřáli krásné Vánoce. V novém roce jistě oplatíme a budeme se těšit na společné setkání…


Krmení zvířátek

Také letošní advent se neobešel bez pomoci zvířatům v lese. Děti si pro ně přinesly  dobroty a vydali jsme se do lesa. Příjemnou atmosféru nám zpříjemnil čerstvě napadlý sníh


Přírodopisný kroužek

V pondělí 17. 12. jsme v přírodopisném kroužku zkoumali vlastnosti potravin.  Na výsledku zkoumání jsme si pochutnali.


Dušičky

V pátek 2.11. si připomínáme Svátek zesnulých. Připomněli jsme si vznik tohoto svátku, navštívili jsme místní hřbitov a zapálením svíčky jsme zavzpomínali na ty, kteří tu již s námi nejsou.


Halloween

Dne 31. 10. se již tradičně nese v duchu halloweenského učení. Žáci přicházejí do školy ve strašidelných kostýmech, plní úkoly na dané téma. Samozřejmě neopomeneme zmínit náš svátek – Dušičky – který si budeme připomínat zase v pátek 2.11. Nedílnou součástí je také vyhodnocení kostýmů: 1. místo: Nicole Rehortová, 2. místo: Saša Bílský a o 3. místo se podělily Kristýna Vlčková se Sárou Veselkovou. Sladká odměna nesměla chybět.


Štafetový běh o pohár Boba Zháňala

Už je téměř pravidlem, že se účastníme Běhu Boba Zháňala v Hruškách. Letos nám počasí luxusně přálo a vybojovali jsme si krásné 5. místo.


Ukliďme si Mikulčice

Také letos jsme se zapojili do celorepublikového projektu 72 hodin – Ukliďme si Mikulčice. Naštěstí nám počasí přálo a práce šla pěkně od ruky.

 


Tajemné příběhy

Na konci 4. třídy jsme se zapojili do akce vyhlášené Městskou knihovnou v Hodoníně na téma Tajemné příběhy, a to literárním tvořením. V této soutěži obsadila naše Danielka Vričanová krásné 3. místo se svým příběhem Tajemná knihovna. V pátek 5. 10. se konalo v knihovně slavnostní vyhlášení, kde byli vítězové odměněni drobnými pozornostmi. Gratulujeme!


Zahrádkáři

Také letos jsme přijali pozvání od místních zahrádkářů na ochutnávku jablečného moštu a výborných jablíček. Prohlédli jsme si vypěstované odrůdy ovoce  – známé i méně známé.


Dýňové pondělí

Druhé zářijové pondělí se neslo opět v duchu dýní. Objevil se zde např. krásný ježeček, včelky, student… A večer se krásně škola rozzářila. Na druhý den se konalo hlasování o nejpovedenější výtvor.