Vánoční zpívání

Dne 18.prosince jsme připravili vánoční besídku pro rodiče. Tentokrát se konala venku před školkou. Děti se se svíčkami v rukou seřadily před rodiči a zazpívaly známé i úplně nové koledy. Dokonce zapojily i rodiče a naučily je “ukazovací vánoční písničku”. Po velkém potlesku a rozdání dárečků pro maminky a tatínky, si všichni nabídli dětmi upečené vánoční cukroví a horký vánoční punč. Společně jsme si popřáli krásné Vánoce a rozešli se do svých teplých domovů.