Výstava obrazů

Dne 5. listopadu zavítaly děti na výstavu konanou v kulturním domě s názvem “Mizející svět”. Dětem se výstava obrazů moc líbila. Každý obraz jsme si společně prošli a nakonec všechny děti usoudily, že obraz “Slunečnice” je jednoznačně nejlepší.