Český jazyk

1. http://zsbcupice.cz/ctvrty-rocnik.html

2. http://zsbcupice.cz/pro-zaky/cesky-jazyk/#ctvrty

3. http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

4. http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_prehled.htm

5. http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova.html

6. http://nejhnusneji.webnode.cz/vyjmenovana-slova/

7. http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20L.html

8. http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/cestina.html

9. http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

10. http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

11. http://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/

12. http://dum.5zssumperk.cz/detail1.php?id=269

13. http://skolicka6.sweb.cz/SHODA/SHODA1.htm

14. Doplňování ě – je 

15. Předpony – předložky?

16. http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-5rocnik.html

17. Čarodějnická školička

18. Pohádková škola

19. http://www.rostik.cz/cz/home/

20. online cvičení ČJ

21. Vyjmenovaná slova – Pravopisně cz

22. Vyjmenovaná slova – Diktáty EWA

23. Vyjmenovaná slova – estranky – testy

24. Vyjmenovaná slova – obrázkové křížovky

25. Vyjmenovaná slova – obrázkové rébusy

26. Vyjmenovaná slova – hry – puzzle

27. Vyjmenovaná slova – opakování

28. OPAKOVÁNÍ a procvičování – testy 

29. Pravopisná cvičení – učivo 2.ročník

30. Vyjm. slova – vyber správné slovo (věty)

31. Párové souhlásky na konci slov

32. Slova příbuzná – pexeso b,l,m

33. Slova příbuzná – pexeso p,s,v

34. Vyjm. slova – hledej chyby (věty)

35. http://www.1-zsbenatky.cz/pripravy/index.php?sec=2&page=4

36. Pohádky

37. Bajky

38. http://www.skolasnadhledem.cz/profil/cj-2-stupen/6-rocnik#section-two

39.  https://www.gramar.in/cs/#4

40. http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_121

DIKTÁTY

1. Vyjm. slova – diktáty b,l,m,p

2. Vyjm. slova – diktáty opakování

3. OPAKOVÁNÍ – testy – slovní spojení

4. Vyjm. slova – opakování (slovní spojení)

5. Vyjm. slova – opakování (věty)

6. Vyjm. slova – pravopisná cvičení

7. Vyjm. slova – pravopisná cvičení 2

8. OPAKOVÁNÍ – testy – učivo 2. a 3. roč.

9. Vyber si -:) a procvičuj

10. ČTENÍ – sestav příběh

 Výuka:

1. https://drive.google.com/drive/folders/0B4w0uqAjkcwgZEhBQ0JMa284ZzA

2. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/dily/

Matematika

1. http://zsbcupice.cz/ctvrty-rocnik.html

2. http://zsbcupice.cz/pro-zaky/matematika/#treti

3. http://zsbcupice.cz/pro-zaky/matematika/#ctvrty

4. http://skolicka6.sweb.cz/PISEMNE%20DELENI/PRIKLAD3.html

5. http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

6. http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

7. http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika.html

8. http://beckotc.webnode.cz/matematika/nasobeni-a-deleni/

9. http://beckotc.webnode.cz/matematika/slovni-ulohy/

10. http://beckotc.webnode.cz/matematika/pocitame-do-1000/

11. http://beckotc.webnode.cz/matematika/pisemne-do-100/

12. http://beckotc.webnode.cz/matematika/do-100/

13. http://beckotc.webnode.cz/matematika/geometrie/

14. https://www.umimematiku.cz/matematika-4-trida

Anglický jazyk

1. http://zsbcupice.cz/ctvrty-rocnik.html

2. http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_4.html

3. http://beckotc.webnode.cz/project-1-5-rocnik-anglictina/procvicovani-4-rocnik/

4. http://beckotc.webnode.cz/project-1-5-rocnik-anglictina/procvicovani/

5. http://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/

6. http://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#ctvrty

7. https://drive.google.com/drive/folders/0B4w0uqAjkcwgMl8weEp0Z3hKWlk

8. http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-classroom-ipl/112-activities-aktivity/

9. http://www.monkeyenglish.cz/

10. www.quizlet.com 

11. https://supersimpleonline.com/

 

Přírodověda

1. http://www.rysava.websnadno.cz/Prirodoveda.html

2. http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html

Obrázky do výuky:

3. https://onedrive.live.com/?id=B6B2694932F3A6E3%21229&cid=B6B2694932F3A6E3

Vlastivěda

1. http://skolakov.eu/vlastiveda-4 trida/

2. http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

3. http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html

4. http://www.zsskolni-havirov.eu/dum/vlastiveda-4-rocnik/

5. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily