Zahájení školního roku 

Seznámili jsme se s vnitřním řádem školní družiny a s bezpečností při sportovních aktivitách a ostatních činnostech ve školní družině. Prošli jsme si okolí školní družiny – sportovní hřiště, dětské hřiště i Břízky. Máme nové kamarády. Společně jsme vytvořili pravidla chování. Školní družina je tu pro nás – těšíme se na ni.