Základní škola Mikulčice          Základní škola Fatranská, Nitra

V roce 2011 naše škola uzavřela smlouvu o přátelství a spolupráci se Základní školou Fatranská v Nitře. Spolupráce započala symbolicky právě v době blížícího se jubilea 1150. výročí příchodu byzantských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Sbližuje nás nejen společné kulturní a duchovní dědictví, ale také náš cíl – vzkřísit v současné mladé generaci zájem o dávnou minulost a navázat na Česko-slovenské přátelství.

Podařilo se nám uskutečnit společná setkání.  Navštívili jsme centra Velké Moravy – Slovanské hradiště a Nitranský hrad, vydali jsme společný

Kalendář 2013 “Velkomoravské mosty”

Zúčastnili jsme se mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.  V červnu 2012 s námi slovenští kamarádi sportovali na „Mikuleckých olympijských hrách dětí a mládeže“.

V roce 2015 jsme připravili společnou publikaci „Sborník pověstí”, ve kterém jsme převyprávěli a ilustrovali pověsti ze svého kraje.

Sborník pověstí