Naše škola se zapojila do projektu Pojďme se dotknout ICT, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016 jako partner projektu. Realizátor projektu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Doba realizace projektu: Projekt probíhá v době od  31. 10. 2014 do 31. 7. 2015 Cíl projektu: Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji těchto technologií. Popis zapojení partnera: Vzdělávání ředitelů. Mentorská činnost.  Studium pro metodiky ICT. Nákup dotykových zařízení v rámci Výběrového řízení. Absolvování seminářů a školení v oblasti zapojování mobilních dotykových zařízení do výuky organizované SSŠ Brno. Spolupráce při evaluaci projektových aktivit.

34484