Naše škola se také v tomto školním roce zapojila do „Projektu Krokus“. Ten realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze. Žáci obdrželi od organizátorů cibulky žlutých krokusů. Ty zasadili na školní pozemek a poté si vytvořili deník, do kterého si zaznamenávají své pěstitelské úspěchy. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit během nacistické vlády. Krokusy nám připomínají jeden a půl milión židovských dětí a tisíc dalších dětí, které zemřely během šoa (holocaust). V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).
Odkazy:

www.hetireland.org

http://www.jewishmuseum.cz/cz/czprimary.php