Školní rok 2019/2020

 


Dentální hygiena

Dne 27. 2. k nám zavítala slečna z dentální hygieny, se kterou jsme si vyprávěli všechno o zubech, zejména jak se o ně mám správně starat a jak můžeme si dopomoci k tomu, abychom netrpěli u zubaře a měli krásný a zdravý úsměv. Součástí přednášky byla možnost vidět po vycumlání speciální tabletky, jak dobře si čistíme zuby…viz foto s fialovými zuby (fialová místa jsou špatně vyčištěná). Děti práce moc bavila, pracovaly se zaujetím a jistě si odnesly spoustu zajímavých informací.


Vysvědčení

Dnešní den se nesl ve slavnostním duchu, a to nejen díky Dnu etikety, který byl vyhlášen Školským parlamentem, ale především díky předávání prvního vysvědčení. A protože se jednalo opravdu o výjimečný den pro prvňáčky, společně jsme si otevřeli „šampaňské“ a připili si na další půl rok, který nás čeká. Adélka Vavrysová nám předvedla, jak umí krásně hrát na kytaru. Konala se také recitační soutěž, ve které i my jsme měli „želízka v ohni“. Johanka Bušková se umístila na krásném 3. místě. Moc gratulujeme. 


Fit testy

Každým rokem soutěžíme v plnění fit testů, také středa 29.1. byla plná cvičení, běhání, posilování. Všichni soutěžící se snažili o maximální výkony, uvidíme, zda nám toto snažení postačí k umístění na stupínku vítězů.


Návštěva knihovny v Hodoníně

V povánočním čase jsme opět absolvovali návštěvu v knihovně v Hodoníně, kam jsme se už všichni těšili. A to zejména na pěkný program, který nám paní knihovnice vždy přichystá. Také tato návštěva byla plná pěkných aktivit, a to nejen práce s knihami, ale také vzájemného naslouchání a vyprávění. Opět jsme si návštěvu užili a těšíme se na další, která nás čeká v březnu.


Vánoce

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si udělali třídní besídku. Samozřejmě nemohly chybět dárečky. Než jsme si dárky rozdali, zazpívali jsme si koledy. Každý si tam dáreček našel (poděkování rodičům za výběr). Děti si navzájem popřály pěkné Vánoce, obdarovaly se.  Poté, co si děti vyhrály s dárky, jsme šli do domečku Fanoše Mikuleckého, kde jsme si prohlédli výstavu nádherných starobylých krajek. Cestou jsme také přilepšili ptáčkům do krmítek. Při loučení jsme si popřáli krásné Vánoce a hlavně všem zasloužený odpočinek.


Pečení perníčků

Poslední týden před Vánocemi probíhá samozřejmě ve „vánočním duchu.“ S radostí jsme přijali pozvání ze školky upéct si společně perníčky…Zbylo i trošku času se proběhnout se školčátkama na dvoře a zavzpomínat si. Druhý den nám upečené perníčky děti ze školky přinesly. Moc nám  chutnaly.


Příběhy vodníka Česílka

Předvánoční čas jsme si zpříjemnili návštěvou divadelního představení s názvem Příběhy vodníka Česílka. O to větší zážitek byl, že jsme jeli dohromady se školkou a mohli se pozdravit s paními učitelkami a kamarády ze školky. Po zhlédnutí představení jsme si zkrátili čekání na autobus návštěvou blízké synagogy, kde probíhala výstava obrazů dětí, které jsme si rádi prohlédli…Celý den jsme završili kreslením obrázků, co se nám nejvíce líbilo na představení.


Čertovské učení

Také letošní Mikuláš se neobešel bez čertovského učení, které každoročně obohatí výuku na naší škole. Děti byly losem rozděleny do čtyř týmů – červení, černí, bílí, fialoví, ve kterých se snažily získat co nejvíce bodů za svou týmovou práci. Letos získalo nejvíce bodů černý tým –  gratulujeme.

 


Adventní kalendář

Také my máme ve třídě adventní kalendář, který jsme si ve spolupráci s rodiči mohli pořídit. Každým dnem, kterým se blížíme ke Štědrému dni,  bude vylosovaný  jeden z nás a získá krásnou obrázkovou knížku + „třídní výhodu“. Uvidíme, která výhoda bude mít nejvíce úspěch.


Červená frčí

Pod vedením žákovského parlamentu, kde máme také své zástupce z 1. třídy, jsme se ve středu 20. 11. oblékli všichni do červené. Taková malá přípravka na Čertovské učení.


Divadlo “O dvanácti měsíčkách”

Dne 14. 11. jsme se vydali zhlédnout divadelní představení – pohádku O dvanácti měsíčkách, které si pro nás a mateřskou školku připravil sboreček pod vedením paní Šimčíkové. Děti to zvládly na výbornou. Pohádka se jim podařila. Úžasným zpestřením byla pro nás závěrečná písnička Hvězdy nehasnou v podání sourozenců Bělohoubkových…samozřejmě nás to nenechalo chladnými a zpívali jsme všichni.

 


Setkání se spisovatelkou

Dne 12.11. mezi nás zavítala spisovatelka paní Lucie Hlavinková. Představila nám svoje knížky pro děti. Její povídání  o vznikajících knihách bylo zajímavé, se zájmem jsme si je také prohlédli.  Byly plné krásných obrázků, a to se nám moc líbilo…Těšíme se, až se naučíme číst a třeba zrovna její knížka nás zaujme.


Knihovna

Součásti projektu Kniha pro prvňáčka jsou tři návštěvy v Městské knihovně v Hodoníně. První návštěva připadla na začátek listopadu, kdy jsme se s chutí vydali vstříc čtenářským zážitkům a poznáním. Paní knihovnice měla pro nás nachystaný zajímavý program. Uteklo to rychle a už jsme se chystali k odchodu. Přislíbili jsme další návštěvu v lednu, na kterou se už teď těšíme.


Halloween

Po podzimních prázdninách jsme se vrhli opět do práce, ale tentokrát v „duchovním stylu“. Seznámili jsme se se svátkem, který se slaví v anglicky mluvících zemích – Halloweenem. Děti mohly přijít ve strašidelných kostýmech a hned se proměnila celá třída v jedno velké strašidelné místo.


Loutkové divadlo

Dne 23. října jsme přijali pozvání od místního ochotnického spolku, který se stará o dům Fanoše Mikuleckého, zhlédnout divadelní loutkové představení. Loutky byly opravdu luxusní – od Kašpárka až po čerta. Celé divadelní představení se dětem moc líbilo a náležitě odměnily tvůrce řádným potleskem.  


Ukliďme si Mikulčice

Letošní úklid Mikulčic v rámci celorepublikového projektu 72 hodin – Ukliďme si Mikulčice probíhal v naší třídě úklidem Plačkové uličky, kterou jsme všichni poctivě vyklízeli.


Akropole cross

Také letos jsme si zpestřili podzimní den sportovním kláním v běhu po areálu vykopávek. Celá akce se nesla pod názvem Akropole cross. Přestože z našich řad nevzešla žádná umístění na stupínku vítězů, nevzalo nám to optimismus do dalšího soutěžení. Využili jsme také nabídku starověkých bojovníků z 9. století, kteří nám předvedli nelehký boj a život v takovém táboře.


Den jazyků

Dne 26.9. jsme se připojili k celoškolnímu projektu Den jazyků, kdy jsme si povídali o světových jazycích, v neposlední řadě o angličtině. Navázali jsme na to ukázkou fotografií z Velké Británie a vyrobili si na toto téma triko s motivem památek z GB ( The Tower Bridge, Stonehenge, Big Ben, Queen Elizabeth II.)

 


Z tej našej zahrádky

Také v letošním roce jsme se mohli jít podívat na úrodu místních zahrádkářů, kde jsme ochutnali jablečný mošt, trnky, jablíčka a v neposlední řadě hroznové víno. Zaujala nás také výstava kaktusů, kde heslo „na nic nesahat“ mělo svůj význam.


Bosou nohou

Protože nám byla omezena dodávka elektřiny, vydali jsme se na malý výlet do Valtic. Výšlap se nesl pod názvem Bosou nohou, kde se jednotlivá stanoviště mohou procházet bosky. Přestože nám počasí přálo, botky jsme raději nechali na nožkách a vše si prošli pohodovým tempem…

 


Dýňové pondělí

Jako každým rokem i letos jsme mohli obdivovat spousty krásných výtvorů z dýní, které se nám nashromáždily před školou v rámci akce Dýňové pondělí.  Děti opět hlasovaly, která dýně je ta nej… Velká pochvala pro všechny, kteří se zúčastnili a kdo nemohl přinést, snad příští rok se podaří.