Školní rok 2020/2021


Ukliďme Česko

Naše škola se pravidelně zapojuje do celostátního projektu Ukliďme Česko. Vzhledem k zavření škol jsme se tento rok účastnili společně s dalšími dobrovolníky mimo klasickou výuku. To však nic neubralo na naší snaze pomoci přírodě zbavit se lidských odpadků.


Ponožková výzva

Naše třída se zapojila do celostátního projektu s názvem Ponožková výzva.  Každoročně se koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu. V tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě různé ponožky.

Výzva je určena všem, kteří chtějí projevit solidaritu a podpořit lidi s Downovým syndromem a jejich rodiny. Zároveň rozšiřuje povědomí o tom, že lidská individualita dělá svět hezčí, pestřejší, zajímavější a inspirující.

Rozdílné ponožky se staly symbolem Světového dne Downova syndromu, protože chromozom má tvar ponožky.

Datum 21. 3. je také symbolické, protože lidé s Downovým syndromem mají o jeden 21. chromozom více. Mají tři místo dvou. Genetická porucha se odborně nazývá trizomie 21. chromozomu. I když mají něco navíc, nepovyšují se!

Více informací naleznete na stránce www.ponozkovavyzva.cz


Čertovské učení


Dýňové pondělí

Jako každým rokem i letos jsme mohli obdivovat spousty krásných výtvorů z dýní, které se nám nashromáždily před školou v rámci akce Dýňové pondělí.  Děti opět hlasovaly, která dýně je ta nej… Velká pochvala pro všechny, kteří se zúčastnili.


První školní den

V úterý 1. září 2020 zahájilo školní docházku v  1. třídě 23 žákyň a žáků. Letošní slavnostní uvítání bylo zcela jiné, než jsme dosud zažili. Vzhledem k současné situaci totiž všichni měli roušky či štít. Děti i rodiče přivítala paní učitelka společně s panem ředitelem, panem místostarostou, paní zástupkyní a paní vychovatelkou. Přejeme všem prvňákům hodně úspěchů, radosti a nových zážitků ve škole.