Školní rok 2020/2021


Čertovské učení

Dýňové pondělí

Jako každým rokem i letos jsme mohli obdivovat spousty krásných výtvorů z dýní, které se nám nashromáždily před školou v rámci akce Dýňové pondělí.  Děti opět hlasovaly, která dýně je ta nej… Velká pochvala pro všechny, kteří se zúčastnili.

První školní den

V úterý 1. září 2020 zahájilo školní docházku v  1. třídě 23 žákyň a žáků. Letošní slavnostní uvítání bylo zcela jiné, než jsme dosud zažili. Vzhledem k současné situaci totiž všichni měli roušky či štít. Děti i rodiče přivítala paní učitelka společně s panem ředitelem, panem místostarostou, paní zástupkyní a paní vychovatelkou. Přejeme všem prvňákům hodně úspěchů, radosti a nových zážitků ve škole.