Školní rok 2023/2024

Vítejte v novém školním roce.

 

72 hodin – Ukliďme si Mikulčice

Také tento rok se naši žáci zúčastnili projektu, jehož hlavním cílem je úklid veřejných míst, které využívají třeba i naši žáci ve volném čase. Účelem této akce je, aby si žáci uvědomili, že za své okolí neseme všichni zodpovědnost a je potřeba o něj pečovat. Díky všem, kteří se zapojili.

 

Rodilý mluvčí

I v letošním školním roce procvičujeme angličtinu s rodilým mluvčím, který k nám chodí dvakrát měsíčně. Tonyho z Ameriky vystřídal pan Deniz Cabanoglu z Kanady, takže žáci mají možnost slyšet angličtinu s jiným přízvukem.

 

 

Sběr papíru

V září se konal každoroční sběr papíru. Naši šesťáci nasbírali nejvíce a vyhráli! Poděkování patří všem, kteří se zapojili.

Akropolis cross

Již tradičně jsme se na konci září zúčastnili přespolního běhu s Názvem Akropole cross. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili. Na závěr této hezké akce jsme se dostali také na rozhlednu, ze které byl úžasný výhled po okolí.

Z tej našej zahrádky

Co všechno vypěstovali místní obyvatelé, jsme se zašli podívat na výstavu „Z tej našej zahrádky“. Děkujeme členům zahrádkářského spolku za čas, který nám věnovali, ale hlavně za ochutnávku! Ta měla totiž největší úspěch. 🙂

Dny bezpečí

Také tento rok se v září uskutečnily „Dny bezpečí.“ V rámci této akce jsme si vyzkoušeli, jak se chovat při poplachu v budově školy, ale také jsem si povídali, co dělat, když nastane nějaká živelní pohroma. Nechyběl ani pohyb v terénu a na závěr jsme si za odměnu opekli také špekáček.