Školní výlet do Olomouce

Dne 7. 6. jsme jeli na výlet do jednoho z nejhezčích českých měst. V první části poznávacího výletu jsme navštívili Botanickou zahradu, která je součástí Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. V další části následovala prohlídka náměstí a návštěva galerie Šantovka. Přes náročnější cestování se nám školní výlet líbil, zejména návštěva všech rychlých občerstvení, které v galerii Šantovka existuji.

 

Den Linky 155

 
V úterý 15. 5 se žáci 6. třídy účastnili v Hodoníně akce s názvem Den Linky 155. Přes nepříznivé počasí, se žáci dozvěděli spoustu užitečných informací týkající se první pomoci. Všichni žáci si vyzkoušeli první pomoc na figurínách s použitím reálných přístrojů. Následovala prohlídka sanitek, jak těch současných, tak také sanitek využívaných v dřívějších dobách. Akce měla kladné ohlasy u všech zúčastněných žáků.

Exkurze do Planetária v Brně

V úterý 13. 2. 2018 navštívili žáci 6. třídy Planetárium na Kraví hoře v Brně, kde zhlédli program nazvaný Pohyby Země. Program byl rozdělen do tří částí. V první části si žáci zopakovali planety Sluneční soustavy, dále byla na Nebeskou sféru promítnuta všechna souhvězdí, následovala praktická ukázka dvou nejdůležitějších pohybů naší planety (Oběh Země kolem Slunce a rotace Země kolem své osy). V závěrečné části mohl žáky zaujmout dokument o nejdůležitějších meteorologických jevech naší planety Země. Celý program trval přibližně hodinu a žákům přispěl k ucelení znalostí šestého ročníku.


Svatba

Dne 24. 1. se v naší třídě konala významná událost. V rámci předmětu občanská výchova jsme připravili svatbu našich spolužáků. Probírali jsme totiž významné rodinné zvyky a tradice. Všichni ze třídy jsme měli přidělenou nějakou roli. Brali se Markéta a Dominik. Oddávala je Nicola a matrikář byl Patrik. Ženich a nevěsta šli průvodem přes celou školu až do posledního poschodí, kde už bylo vše připraveno ke svatebnímu obřadu, který byl civilní. Obřadu se účastnily také některé třídy. Po obřadu a všech povinnostech novomanželů ženich přenesl nevěstu přes práh ke svatební hostině. Pozvali jsme také všechny učitele včetně paní ředitelky. Hostina byla bohatá. Ženich přinesl také dort, na kterém jsme si všichni pochutnali. Pekla ho maminka ženicha a za to jí moc děkujeme. Následně se tančilo a pokračovala zábava. Bylo to moc krásné.         Dominika Turzíková a Gina Valdová.


Kartografie

Žáci 6. třídy si v několika hodinách zeměpisu vyzkoušeli, jak složitá je práce kartografů. Dle své vlastní fantazie sestavili několik různých map (Chocoland, Himelsoft, Elwynn Forest, Bombov), u kterých si procvičili základní kompoziční prvky mapy: název, legenda, mapové pole, měřítko, tiráž.


Etická dílna

Dne 26. 9. 2017 se žáci zúčastnili preventivního programu vedeného oblastní lektorkou Mgr. Viktórií Zemanovou na téma Moc slova. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse, přemýšleli nad otázkami šikany, kritiky, přátelství. Téma bylo dětem blízké a sezení i způsob zpracování tématu je zaujalo.Školní rok 2016/2017

Hodina gymnastiky

V dnešní hodině tělesné výchovy jsme si vyzkoušeli cvičení na kladině. O její netradiční průběh se postarala žákyně naší školy a mladší sestra Julie Pitzingerové Terezka. Ta se věnuje cvičení na kladině a gymnastice závodně. Pro holky z 6. a 7. třídy si připravila několik ukázkových cviků, které si následně také vyzkoušeli. Děkujeme proto paní Pitzingerové za doprovod a hlavně Terezce za předvedení cvičení a zpestření hodiny.


Exkurze do Planetária a Anthroposu v Brně

Dne 9.2.2017 se žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze do Brna.  Navštívili Planetárium na Kraví hoře, kde zhlédli program nazvaný Buňka! Buňka! Buňka! Tento program byl zaměřený na učivo stavby a fungování buněk v lidském těle. Součástí programu byla také výprava vesmírem. Poznávali souhvězdí, podívali se jiné planety a naši Galaxiii. Další část exkurze pokračovala v pavilonu Anthropos, tady se podívali na kosterní pozůstatky pravěkých lidí a také se díky průvodci seznámili s jejich životem. Velký zážitek byl vidět mamuta v životní velikosti.


Česání jablek           4. 11.

V pátek 4. 11. žáci 6. třídy v hodině pracovních činností sbírali jablka za místním obecním úřadem. Pan Pavka jim vysvětlil, o jakou jde odrůdu jabloní, ukázal jim choroby jabloní a předvedl správný sběr jablek. Za odměnu si v pondělí pochutnali na moštu z vlastnoručně nasbíraných jablek.


Školní rok 2015/2016

Národní kulturní památník Terezín

V pátek 22. 4. zájemci z řad II. stupně navštívili smutně známé místo českých dějin.

Terezín byl založen Josefem II. v roku 1780. Pevnost Terezín nikdy neplnila účel, když táhli pruští bojovníci na Prahu, tak pevnost jednoduše obešli. V 19 st. v části malé pevnosti byla udělána trestnice. V letech 1. světové války v ní věznili nepřátele habsburské monarchie. Po vzniku Československa byla 20 let vojenskou věznicí a trestnicí. V roce 1940 malá pevnost sloužila jako policejní věznice pražského gestapa, do ní posílali politické vězně. Z hlavní pevnosti se v roce1941 stalo ghetto pro židovské obyvatelstvo z protektorátu Čechy a Morava a dalších zemí. V roce 1944 v Litoměřicích vznikla pobočka koncentračního tábora, jeho účel byl vystavět podzemní továrnu. V letech 1940-1945 tady bylo vězněno více než 200 tisíc lidí. Každý pátý vězeň zemřel a dalších 90 tisíc zemřelo po deportaci. I když Malá pevnost nebyla vyhlazovací ale pracovní tábor, přesto zde zemřelo přes 2600 lidí Na konci války tem propukl skvrnitý tyfus, takže mnoho budov a věcí bylo spáleno.  Alexandr Fiala

 

Planetárium Brno

Dne 31.3.2016 jsme navštívili Planetárium v Brně. Zhlédli jsme pořad  „Tajemství neviditelných světů“. Pořad byl velmi zajímavý, podívali jsme se pomocí elektronových mikroskopů do světa přírody, kterou normálně nemůžeme vidět. Bezva byla i cesta vlakem a tramvají.

 

Hodnocení jídelníčku

V rámci projektu “Týden zdraví” hodnotili žáci únorový jídelníček. Každou polévku i hlavní jídlo oznámkovali jako ve škole. Výsledek hodnocení naleznete ZDE.

Exkurze výstav v Brně

Ve čtvrtek 25. února se žáci 6. třídy vydali na výstavy v moravské metropoli. Nejdříve si shrnuli své poznatky o pravěku ve stálé expozici pavilonu Anthropos. Poté se přesunuli do Letohrádku Mitrovských na výstavu Ďáblova bible/100 podob knihy. Zde měli možnost prohlédnout si přesnou kopii Ďáblovy bible, obří leporelo Dějiny udatného českého národa a dalších 100 jedinečných knih a knižních vazeb od předních českých autorů a knihařů.

Týden zdraví

V týdnu od 15. do 19. února proběhl v naší škole projekt Týden zdraví.

Legiovlak

Dne 24. listopadu jsme poznali, jak se naši legionáři přesouvali po Transsibiřské magistrále v Rusku za I. světové války. Prohlédli jsme si věrnou repliku Legiovlaku v Břeclavi a dozvěděli se spoustu zajímavých informací.

 

Den jazyků

Ve čtvrtek 24. září proběhl na naší škole projektový den Evropský den jazyků. Žáci z celé školy byli rozděleni do deseti skupin, z nichž každá nahlédla do některé „části“ Velké Británie – výtvarné, hudební, historické, sportovní, módní, kuchařské, architektonické atd. Jednotlivé skupiny se pak navzájem navštěvovaly a vyměňovaly si své poznatky. A tak jsme si mohli ochutnat, poslechnout či jen obdivovat Anglii.