Složení školské rady

za zákonné zástupce: Alexandra Salajková, předsedkyně

za zřizovatele: Ing. Jan Vlašic

za pedagogy: Mgr. Dana Bohunská

 

Jednací řád ŠR