Školní rok 2022/2023


První plavání

V pondělí 27. 3. jsme zahájili plavecký výcvik v krytém bazéně v Hodoníně. První hodinu jsme ukázali, co umíme a podle toho budeme zařazeni do družstev.

Ponožkový den

Ve čtvrtek 23. 3. celý svět si připomíná závažné onemocnění Downův syndrom pod názvem Ponožkový den. Naše třída se také připojila. Kromě každé ponožky jiné jsme si o nemoci povídali.

Výstava trofejí

Hned v pátek 10. 3. jsme se byli podívat v kulturním domě na výstavu mysliveckých trofejí a dětských výtvarných prací ze soutěže „Moje toulky za zvěří“, do které jsme posílali i naše výkresy. Některé jsme na výstavě našli. Myslivci nás seznámili s životem lesní zvěře, slyšeli jsme i zvuky, kterými myslivci vábí zvěř.

Netradiční hudební nástroje

Těsně před jarními prázdninami ve čtvrtek 9. 3. nás navštívila paní Marie Havránková. Hrála na tradiční i netradiční hudební nástroje. Moc se nám líbilo bubnování na bubínky.

Knihovna Mikulčice

V pondělí 20. 2. jsme navštívili místní knihovnu v Mikulčicích. Přivítala nás paní knihovnice Anna Kosíková, která nám na začátku pověděla důležité informace ke knihám a knihovně. Poté jsme si se zájmem prohlíželi knihy. Dostali jsme přihlášky do knihovny, omalovánky a sladkou odměnu. Mnozí se chceme vypravit do knihovny ještě dnes.

FIT testy
Ve čtvrtek 2. 2. 2023 si děti vyzkoušely svoji fyzickou zdatnost na FIT testech v několika disciplínách, např. skok do
dálky z místa, kliky, lehy sedy, člunkový běh,…. Protože je sportování baví, snažily se, užily si to a jistě se budou těšit
na další sportovní soutěžení.

Planetárium Brno

Ve středu 11. 1. jsme se čtvrťáky byli v planetáriu v Brně na programu Astronaut 2D. Nejdříve nás průvodce seznámil s tělesy kolem naší planety. Těšíme se na další návštěvu.

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 21. 12. jsme se rozloučili před vánočními prázdninami společným zpíváním u stromku. Každá třída dostala dárek, který jsme ve třídě rozbalili. Je to puzzle sluneční soustavy. Těšíme se, až ho složíme.

Krmení zvířátek

Před vánočními prázdninami jsme byli nadělovat i lesním zvířátkům.

Pečení

V rámci pracovních činností jsme zkusili předvánoční aktivity maminek, babiček a možná i tatínků a dědečků tj. pečení cukroví.

Čertovské učení

Po dvou letech, a pro nás poprvé, jsme se mohli zúčastnit Čertovského učení. Žáci I. stupně byli vylosováni do čtyř týmů (bílého, červeného, černého a fialového). Společně plnili na stanovištích rozličné úkoly. Na závěr nás nezapomněl navštívit Mikuláš s andělskou družinou i pekelníky a všechny děti obdaroval sladkostmi.

Halloween

V pondělí 31. 10. jsme si připomněli anglosaský svátek Halloween.

Zatmění

V úterý 25. 10. jsme během TV pozorovali částečné zatmění slunce.

Výchovný koncert

Ve čtvrtek 20. 10. jsme se zúčastnili koncertu jazzového tria, kde hraje i náš rodák z Mikulčic Jaromír Helešic, který oslavil 75. narozeniny.  Hudebníci nás seznámili s historií a vývojem jazzu, různých hudebních směrů a stylů. Hudba mnohé natolik odvázala, že si jako na správném koncertu zatancovali. Žáci vyšších ročníků si zkusili zahrát na hudební nástroje a žáci pochopili, jak roky strávené hrou na hudební nástroj mohou v životě využít. Po konci koncertu jsme se ve vstupní hale zastavili u busty dalšího slavného rodáka Františka Hřebačky – Fanoša Mikuleckého a prohlédli jsme si jeho obrázky malované na skle.

Dopravní výchova a první pomoc

V pátek 30. 9. jsme v rámci dopravní výchovy vyslechli přednášku o první pomoci. Zkusili jsme si oživovat figurínu a ošetřit různá zranění. Zjistili jsme, že je to docela fuška.

Stezka bosoou nohou

Po dni volna 29. 9. jsme si prošli Stezku bosou nohou ve Valticích. Zkusili jsme si různé pohybové aktivity, pozorovali jsme podzimní přírodu a památky kolem Valtic.

Z tej našej zahrádky

V pondělí 19. 9. jsme během sychravého počasí navštívili výstavu výpěstků místních zahrádkářů. Obdivovali jsme různé odrůdy podzimního ovoce i květin. Každý žák i žákyně ochutnali čerstvý jablečný mošt.

Dýňové pondělí

V pondělí 12. 9. jsme se večer sešli na tradiční akci Dýňové pondělí. Mnoho žáků přineslo  svoje výrobky. Večer i druhý den  děti hlasovaly pro nejhezčí výrobek.

První školní den

Po prázdninách jsme se opět potkali ve škole.


Vítejte v novém školním roce.