Škola spolupracující s MENSOU ČR

Školní mléko

Projekt „Aktivity“

Projekt „Recyklohraní“

Projekt „Ze školy do světa“

Projekt „Pojďme se dotknout ICT“

Projekt Okresní hospodářské komory Hodonín „JOB4TECH“

Partnerství s Cambridge P.A.R.K.

Projekt „Krokus“

Projekt „Absolvent“

Česko-slovenské přátelství